Vydáno dne 2. 3. 2021 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 38x přečteno

Zastupitelstvo města na svém 13. zasedání dne 11. února schválilo rozpočet na rok 2021. Využilo několika týdnů rozpočtového provizoria k přípravě takového rozpočtu, který pracuje s vysoce pravděpodobnými daty na straně příjmů i s výdajovými položkami upřesněnými o přijaté dotace. Senátní verze daňového balíčku přijatá v prosinci loňského roku umožňuje naplánovat daňové příjmy. Ty budou srovnatelné s loňským rokem, ale nižší o cca 2 mil. Kč než v roce 2019. Rozpočet bez dotací a zůstatků na účtu má na straně příjmů (daně, poplatky, hospodářská činnost města) 35 375 tis. Kč a na straně výdajů (provozní výdaje a výdaje na dluhovou službu) 34 295 tis. Kč. Takto by mohlo zastupitelstvo bez dotací a zůstatků hospodaření z minulých let použít pouhých 1 080 tis. Kč na investice.

Díky získaným dotacím ve výši 13 312 tis. Kč a zůstatkům na účtech ve výši 11 726 tis. Kč a převodem z fondů ve výši 1 100 tis. Kč je schválený rozpočet v příjmech ve výši 61 513 tis. Kč. Do výdajů k mandatorním výdajům a nákladům dluhové služby jsou započítány investiční projekty ve výši 11 503 tis. Kč, neinvestiční projekty ve výši 4 144 tis. Kč, transfery dotací převodem příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ a na úhradu překlenovacího úvěru celkem ve výši 6 546 tis. Kč a převody fondům ve výši 1 100 tis. Kč. Zůstává rozpočtová rezerva ve výši 3 925 tis. Kč k pokrytí nerozpočtovaných výdajů, případně k pokrytí výpadku daňových příjmů. Takto i výdajová stránka schváleného rozpočtu činí 61 513 tis. Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že v minulém zpravodaji popsané plánované investice jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu a budou v letošním roce realizovány. Rozpočet je tedy opět výrazně proinvestiční.

Se stejnou podporou jako tomu bylo v letech předchozích, mohou počítat i olešnické spolky. Pamatováno je, pokud to epidemiologická situace dovolí, i na tradiční kulturní akce. Pro rozpočet se tentokrát vyslovili nejenom koaliční zastupitelé, ale i část opozice. Rozpočet byl schválen dvanácti zastupiteli, tři zastupitelé se zdrželi hlasování. Tato široká shoda umožní naplnit cíle, které si v rámci rozpočtu zastupitelstvo pro tento rok stanovilo.