Vydáno dne 15. 6. 2004 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 836x přečteno

  • Sbírka květinového dne činila v Olešnici celkem 9.559,50 Kč. Jménem pořadatele – Ligy proti rakovině, všem dárcům děkujeme.
  • Komise pro kulturu rady města bude letos opět hodnotit květinovou výzdobu oken a balkonů viditelných z veřejných komunikací. Tentokrát se nemusí nikdo do soutěže přihlašovat, členové komise v polovině srpna obejdou celou Olešnici.
  • Směsný komunální odpad bude odvážen každé sudé úterý, t. j. 8. a 22. června.