Vydáno dne 12. 6. 2018 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 79x přečteno

Příspěvek na fasádu

Zastupitelstvo města schválilo v rámci rozpočtu na rok 2018 poskytnutí příspěvku na obnovu fasád domů na území města. Podmínky jsou stejné jako v uplynulých letech: obnova fasády domu staršího 10 let, zejména jeho průčelí, opětovně může být příspěvek poskytnut na stejný dům za 10 let, příspěvek je vyplácen po dokončení prací a po předložení dokladů prokazujících výši nákladů, výše příspěvku činí 1/3 nákladů maximálně však 5 tis. Kč. V rozpočtu města je počítáno s částkou 50 tis. Kč. Formuláře žádostí jsou k dispozici na stavebním odboru Městského úřadu Olešnice. Doklady prokazující náklady na obnovu fasády musí být předloženy do 31. 10. 2018.

Oznámení

JUDr. Kamila Vránová oznamuje, že právní služby na městském úřadě v Olešnici stále poskytuje každé pondělí od 13 do 15 hodin.

Poděkování

Děkujeme panu starostovi za čtyři krásně strávená pondělní dopoledne při promítání historických filmů a jeho poutavý komentář. Senioři