Vydáno dne 1. 7. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D36x přečteno

Rada města ve spolupráci se společností Fritex po roce zkušebního provozu sběru fritovacích olejů rozhodla o rozšíření sběru fritovacích olejů do všech sběrných hnízd na území města. V měsíci červnu se tak ve sběrných hnízdech objevily červené sběrné nádoby. Do těchto nádob lze ukládat pouze a jenom v uzavřených PET lahvích použitý fritovací olej. Tento olej je pak následně dále zpracováván a na rozdíl o toho do výlevky vylitého neškodí přírodě a neukládá se v kanalizačním potrubí.

Již pilotní zkušební provoz ukázal, že je mnoho občanů, kteří si tyto nádoby pletou s nádobami na komunální odpad a vysypávají do nich kde co. Tato nepřípustná praxe pak způsobuje, že je nutné obsah nádob přebírat a ostatní odpad nákladně separovat. Tak se místo příjmů z odkupu oleje (1 Kč za 1 litr) stává pro poplatníky poplatku „za odpady“ ve městě sběr použitého kuchyňského oleje a tuků dalším výdajem. Proto důrazně vyzýváme všechny občany, aby červené nádoby používali pouze a jenom na odkládání uzavřených PET lahví s použitým fritovacím olejem!