Vydáno dne 9. 3. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová0x přečteno

Zastupitelstvo města Olešnice schválilo na své 3. schůzi rozpočet na rok 2023. Pro kompletně nové složení rady to byl první schvalovaný rozpočet a jeho jednomyslné schválení je tedy velkým milníkem. Znamená to, že město přechází z hospodaření v rozpočtovém provizoriu do normálního režimu a lze tak zahájit další investiční akce a nákupy.

Jedním z prvních, se kterým se občané mohou brzy potkat, je pořízení elektronické úřední desky (tzv. kiosek ve formě totemu), která bude instalována hned vedle té stávající. Stávající „nástěnka“ s papíry tak bude v blízké budoucnosti nahrazena elektronickou verzí. Věříme, že to uvítají všichni občané i ti, co nejsou velkými nadšenci nových technologií.

Velice příznivou zprávou také je, že se radě města podařilo v závěru roku 2022 společně s hospodářsko-správním odborem a dodavatelskou firmou napravit chyby ve fakturaci stavebních prací placených městem za budování půdních bytů v bytovém domě „Skalky“. Předchozí vedení města totiž chybně předpokládalo, že prodej těchto bytů nebude ekonomickou činností města a tudíž platilo stavební práce včetně DPH.

Ovšem prodej bytů je ekonomickou činností města a tudíž je možné si DPH na vstupu při výstavbě uplatnit a je nutné DPH odvést při jejich prodeji. Díky naší snaze a úsilí zaměstnanců hospodářsko-správního odboru ve spolupráci s dodavatelskou firmou se tak podařilo zachránit 648 tis. Kč, které městu byly v těchto dnech připsány na účet. Velký dík tak patří paní Báčové a paní Truhlářové, které se na tom významně podílely.