Vydáno dne 1. 10. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D94x přečteno

V průběhu měsíce září došlo na území České republiky k významnému šíření onemocnění COVID-19. Je také nazýváno druhou vlnou epidemie. Při masivním šíření po prázdninových měsících a po návratu žáků a studentů do škol bylo zřejmé, že se výskyt onemocnění nevyhne ani Olešnici. Tato okolnost skutečně nastala a nikoliv ojedinělý výskyt zaznamenala i základní škola. Proto přijalo vedení školy preventivní opatření chránící žáky a pedagogy. Jednalo se o nákup respirátorů pro zaměstnance školy a nařízení o používání roušek i ve třídách. Toto opatření konečně za několik dní bylo nařízeno pro žáky II. stupně celorepublikově. Posledním z opatření při výskytu dalších onemocnění bylo omezení výuky pouze do kmenových tříd bez přesunu žáků o přestávkách do učeben odborných předmětů a při výuce tělesné výchovy pouze ve venkovních prostorách. Všechna uvedená opatření byla vedena vedle omezení zdravotních rizik také snahou vyloučit karanténu tříd, případně celé školy. O opatřeních byly informovány orgány hygienické služby. Omezení vyplývající z nošení roušek, případně respirátorů, byla většinově chápána, někdy s výhradami. Smysl však mají jen za předpokladu, že je budou dodržovat všichni.

Turbulentní změny v názorech na šíření onemocnění COVID-19 nedávají ani tušit, jaká opatření nás v následujících týdnech čekají. Proto jen jediné doporučení: chraňte sebe i ostatní prostředky, které máme všichni k dispozici a které zdravotníci nazývají opatřeními „3 R“ ROUŠKY, RUCE, ROZESTUPY.