Vydáno dne 5. 11. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D77x přečteno

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci byla nejprve od 12. října omezena výuka na 2. stupni naší ZŠ a vzápětí od 14. října byla škola rozhodnutím ministerstva zdravotnictví pro žáky zcela uzavřena. Byli jsme tak nuceni přejít na distanční způsob vzdělávání.

Vyučující nadále docházeli do školy a zajišťovali tento způsob vzdělávání, který spočívá jednak v online výuce prostřednictvím IT techniky a jednak v zajišťování úkolů pro domácí přípravu žáků.

Pro zajištění online výuky byl vypracován rozvrh hodin, který je vyvěšen na školním webu a který vychází z doporučení ministerstva školství. Je zaměřen přednostně na hlavní předměty a je sestaven tak, aby žáci netrávili u PC celé dopoledne a aby se nepřekrývala výuka 1. a 2. stupně ani jednotlivých tříd a vyučujících. To má zajistit, aby v případě více sourozenců potřeboval doma počítač vždy jen jeden z nich. Těm rodičům, jejichž děti doma nemají přístup k potřebné IT technice, škola zapůjčila notebooky a tablety ze svého majetku. Pokud by někdo z rodičů měl ještě o zapůjčení zájem, může se na školu obrátit.

Podklady a úkoly pro domácí přípravu žáků jsou zadávány zatím po jednotlivých týdnech (bez podzimních prázdnin) a jsou zveřejňovány na školním webu i na hlavním vchodu školy.

Mateřská škola zůstala sice v provozu bez omezení, ale i zde v důsledku uzavření základní školy došlo k docela velkému úbytku dětí.

Pro informaci – od doby zavedení povinnosti nosit roušky všemi žáky po celou dobu vyučování jsme sledovali vývoj nemocnosti po třídách i na celé škole. Od původních 22 % (24.9.)  jsme se postupně dostali na 10% těsně před uzavřením školy, což odpovídá běžné nemocnosti v době běžného provozu při průměru cca dva nemocní žáci na jednu třídu.

Velkým přáním nás všech je, aby tato nenormální doba co nejdříve skončila a žáci se mohli co nejrychleji vrátit do lavic. Bohužel však zatím nikdo netušíme, kdy se tak stane……

Vladimír Hél