Vydáno dne 4. 12. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D39x přečteno

Poděkování za spolupráci a podporu při sbírkové akci „Český den proti rakovině 2019“

Vybraní žáci bývalé 9. třídy ZŠ v Olešnici i přes nepřízeň počasí 15. 5. 2019 vybrali prodejem kytiček krásnou částku 9 558 Kč.

Vybrané prostředky budou použity na dlouhodobé programy ligy proti rakovině Praha - nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologicky nemocných, podporu výzkumu a přístrojové vybavenosti onkologických pracovišť.

Ještě jednou děkujeme za pomoc a těšíme se na další spolupráci při příštím ročníku Českého dne proti rakovině ve středu 13. 5. 2020.

 

Burza škol

 

V tomto měsíci proběhla ve velké tělocvičně základní školy již tradiční Burza středních škol, na kterou letos přijeli sympatičtí zástupci 19 středních škol z blanenského okresu i ze tří okresů sousedních. Tímto rozsahem se jednalo jednoznačně o největší prezentaci středních škol v našem okrese, na které si mohli žáci osmých a devátých ročníků a jejich rodiče na jednotlivých stanovištích pohovořit s učiteli i řediteli středních škol a získat tak mnoho cenných informací, které nelze vyčíst z internetu či letáků. Zástupci středních škol odjížděli velmi spokojeni s hojnou účastí rodičů a žáků a s jejich zájmem o informace, se kterými do Olešnice někdy i z velké dálky přijeli. Chtěla bych tímto poděkovat všem účastníkům naší burzy za jejich aktivní přístup k nabídnuté akci a za vytvoření výborné atmosféry. Zároveň přeji našim žákům šťastnou volbu střední školy a hodně úspěchů v dalším studiu.

Mgr. Jana Sýkorová, kariérová poradkyně ZŠ a MŠ Olešnice

 

Batůžky pomáhají

Velké poděkování vám všem, kteří jste nezůstali lhostejní k výzvě o možnosti zapojení se do Batůžkového projektu!

Předepsanými školními pomůckami, pár kousky oblečení a párem bot se s vaší pomocí podařilo naplnit 57 školních batůžků, které budou předány dětem v africkém Malawi.

Děkuji vedení školy, díky jehož vstřícnosti celá činnost mohla být zahájena. Děkuji vám vyučujícím, žákům, rodičům a ostatním dobrovolným dárcům, kteří jste se s velkým nasazením do této akce zapojili.

O včasný odvoz batůžků na sběrné místo do Svitávky se velmi ochotně postaralo Město Olešnice.

Mám velkou radost, že se nám spolupráce na tomto společném díle vydařila a věřím, že jste svým dárcovstvím udělali radost nejen školákům v rozvojové zemi, ale také sobě.

Vážím si vaší pomoci!

za ZŠ OlešniceMgr. Lenka Němečková