Vydáno dne 9. 6. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová

První výsledky práce keramického kroužku ZŠ

V olešnické základní škole začal pod vedením L. Novotné od druhého pololetí pracovat ve třech skupinách žáků keramický kroužek. Protože první seznámení s hlínou mají žáci už za sebou, mohli přejít k vlastní tvorbě a dokonce se už mohou pochlubit prvními výsledky. S keramickými výrobky keramického kroužku se mohou ostatní žáci setkat ve vitríně u vchodu do šaten školy, ostatním pak přinášíme několik fotografií.

 

Budeme se loučit se s deváťáky, aneb je po přijímacích zkouškách

Měsíc červen bude zakončením školního roku 2022/23. Pro 25 žáků z 9. ročníku, jednu žákyni z 8. ročníku a 3 žáky pátého ročníku skončí školní docházka v Základní škole v Olešnici. Odejdou na střední školy, které si zvolili, kam se hlásili, a nakonec v dubnu skládali přijímací zkoušky.

Letošní rok absolvuje základní školy o bezmála pětinu více žáků z 9. (populačně silného) ročníku než před několika léty. Znamená to v případě nejen maturitních oborů významně větší převis přihlášených žáků nad přijatými studenty.

Je nejenom vizitkou samotných žáků, ale současně jejich vyučujících, že naši žáci byli 100% úspěšní v prvním kole přijímacích zkoušek. Je to dáno jistě i správným rozhodnutím při volbě školy podle zájmu a schopností žáků.

Z pátého ročníku se hlásili do primy osmiletých gymnázií 3 žáci. Všichni byli přijati. Z ostatních absolventů školy byli přijati 2 žáci na čtyřletá gymnázia. Na průmyslové, pedagogické školy a lycea další 4 žáci, na ostatní studijní obory zakončené maturitou pak ještě dalších 9 žáků. Na učební obory se hlásilo a bylo přijato 11 žáků.

Školní docházka do olešnické základní školy není jistě „laciným“ studiem, kdy všichni odcházejí s jedničkami. Je často náročnou přípravou do dalšího studia i do životní praxe, kde není nic zadarmo. Naši žáci, jak jsem přesvědčen, se při dalším studiu neztratí. Škola jim dala dobrý základ, jak konečně výsledky přijímacích zkoušek ukazují. Chci věřit, že na své učitele, svoji školu, nezapomenou a že naše škola bude i do budoucna ta jejich, na kterou budou v dobrém vzpomínat.

PaedDr. Zdeněk Peša, ředitel školy

Střípky z výuky žáků 4. ročníku

Dne 10. března jsme společně s žáky 5. ročníku navštívili Divadlo Radost v Brně, kde jsme shlédli divadelní představení s názvem Kráska a zvíře. Jednalo se však o moderní adaptaci stejnojmenné klasické francouzské pohádky. Hlavní hrdinové pohádky se dostali do televizního studia a součástí tohoto televizního studia se staly i děti v hledišti. Ani jsme se nenadáli a napínavý příběh o síle obětavosti a lásky byl velmi rychle u konce. Pro některé žáky se jednalo o první návštěvu divadla, takže doufáme, že v příštím školním roce se budeme moci za divadelním představením vypravit znovu.

Duben byl z pohledu vyučování mimo školu mnohem více atraktivní. Týden po Velikonočním pondělí nás čekala výuka na Dopravním hřišti v Blansku. Tady jsme všichni byli už „ostřílení mazáci“, protože jsme dopravní hřiště navštívili už na podzim. Výuka na dopravním hřišti má část teoretickou a část praktickou. Výuka teorie probíhá v učebně a je zakončena psaním testu z dopravní výchovy. Během praktické části žáci absolvují jízdu na kole po dopravním hřišti. Nutno podotknout, že jízda zde není nic jednoduchého. Velké množství značek, křižovatek, přechodů pro chodce, semaforů, vlakových kolejí, a dokonce i kruhový objezd daly některým žákům hodně zabrat. Ten, kdo úspěšně splnil obě části výuky, byl odměněn průkazem cyklisty.

Hned následují den jsme se vydali do Hvězdárny a planetária v Brně. V sále digitária na nás čekalo představení, které nám pomohlo lépe se zorientovat mezi souhvězdími na noční obloze. Nahlédli jsme pod pokličku Sluneční soustavy, dozvěděli se také spoustu planetárních „nej“ a na vlastní oči jsme se mohli podívat do míst, kam se doposud odvážily jen meziplanetární sondy. A když už jsme byli v Brně, bylo potřeba toho pořádně využít. Odpoledne jsme navštívili ještě Moravské zemské muzeum, jehož součástí je pavilon Anthropos. Dozvěděli jsme se zde spoustu zajímavých informací o evoluci lidského rodu a o jeskynních malbách. Obdivovali jsme nejstarší keramickou sošku na světě, kterou je známá Věstonická Venuše. Mnohem víc nás všechny ale uchvátil proslulý mamut v životní velikosti, kterého nově doprovází jeho mládě.

Společně s žáky 4. ročníku jsme se také zapojili do projektu o putování po stopách vodníků v našem regionu, a proto jsme si do hodiny čtení pozvali pana ředitele PaedDr. Zdeňka Pešu. Požádali jsme ho o autorské čtení z knihy Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky. Během čtení jsme si poslechli pověst o místní Hastrmánce a o vodníkovi na Křetínce a získali jsme tak další důležité informace. Za návštěvu velmi děkujeme. Myslím, že naslouchání některých žáků s otevřenými ústy dostatečně vystihuje to, jak byl děj napínavý a současně výborně zahraný.

Závěrem bych chtěla poděkovat panu řediteli, že nás v organizování vzdělávacích aktivit mimo školu plně podporuje. Moc si toho vážíme, protože ne vždy to bylo samozřejmostí. Poděkování patří i rodičům, kteří své děti v těchto aktivitách podporují finančně.

Mgr. Soňa Halámková, třídní učitelka 4. třídy

 

Účastníme se soutěže „Řemeslo dnes a před sto lety“

Žáci naší školy neustále dokazují, že jsou ochotni zapojovat se do projektů, které jsou nad rámec jejich školních povinností a věnovat jim spoustu svého volného času.

Důkazem je i soutěž „Řemeslo dnes a před sto lety aneb po stopách místních řemeslníků“ vyhlášená spolkem Řemesla v Kunštátě, které se účastní několik našich sedmáků: Michal Bednář, Jiří Danzinger, Anežka Knotková, Lukáš Kysilka, Pepa Palinek, Markéta Prügerová a Ondřej Toman (a to s nadšením a bez donucení!!!).

Soutěž spočívá ve zmapování místních řemesel s více než stoletou tradicí a následném sepsání práce na toto téma. V rámci Olešnice jsme měli jasnou volbu, MODROTISK DANZINGER a MORAVIAFLOR jsou právě takovými tradičními řemesly, která jsme pro svá zkoumání potřebovali.

Začali jsme tím, že jsme obě provozovny navštívili, abychom se s nimi zblízka seznámili. Setkali jsme se se vřelým přijetím rodiny Danzingerovy i paní Synkové a jejího syna, kteří byli ochotni nám věnovat svůj čas, ukázat nám vše možné i nemožné a poskytnout nám informace o historii i současnosti svých řemesel. Mohli jsme se jich na cokoli zeptat (a že jsme se ptali hodně) a oni nám trpělivě odpověděli na všechny naše všetečné otázky. Za to jsme jim velice vděční a moc jim děkujeme!!!

Pátrali jsme ale také v literatuře (např. v olešnické kronice) a také jsme sháněli fotografie. S těmi historickými nám velmi pomohl pan ředitel, když nám poskytl fotografie ze svého soukromého archivu, některé jsme si nafotili sami, abychom jimi práci doplnili.

Týmy, které se svou prací postoupí do druhého kola, budou prezentovat svoji práci na Svátcích řemesel a krásy ušlechtilých koní v Kunštátě 10. – 11. 6. 2023. My jsme svou práci odeslali a čekáme na výsledek, ale ať už naše práce postoupí nebo ne, my už jsme vyhráli: spoustu nových informací, zkušeností a hlavně praktickou ukázku toho, jak krásný vztah může mít člověk ke svému povolání, když do něj vloží své srdce, a to se pak odrazí i na výsledku.

Mgr. Petra Stloukalová

S velkým uznáním paní učitelce a žákům za odvedenou práci a s poděkováním rodinám Synkových a Danzingerových sděluji, že práce byla vyhodnocena jako velmi přínosná a žáci ji budou prezentovat na Svátcích řemesel a krásy ušlechtilých koní v Kunštátě 10. – 11. 6. 2023.

PaedDr. Zdeněk Peša, ředitel školy

 

Projektové dny v Brně 

Páteční odpoledne ve dnech 21. a 28. dubna 2023 patřila výjezdům našich žáků do Brna Slatiny. Konkrétně jsme zde navštívili organizaci Akademie mladých vědců, která má svou provozovnu ve vzdělávacím centru Smart Bricks. Chcete vědět víc? Mrkněte na video ZDE.

V prvním termínu se do Brna vypravili žáci 4. třídy, kterým se věnovaly lektorky s tématem Zemětřesení. Dověděli jsme se, jaké mohou být příčiny vzniku zemětřesení, a jak je možné předcházet katastrofickým následkům zemětřesení. Po teoretickém úvodu se děti pustily do stavby vlastních modelů budov ze stavebnice LEGO Education. Následně své modely testovaly a zkoušely, jaký model stavby nejdéle odolá zemětřesení. Vše si děti musely samostatně naprogramovat a stavby také postupně vylepšovaly tak, aby zemětřesení co nejdéle odolaly. Posledním bodem setkání byla prezentace práce a výsledků pokusu. Každá dvojice dětí představila ostatním svůj model budovy a ukázala jakou sílu zemětřesení stavba vydrží.

Následující týden se do Smart Bricks vydala další skupina, tentokrát sestavená z žáků 2. a 3. třídy. Děti se věnovaly tématu Recyklování. Podrobně jsme si vyprávěli o možnosti znovuvyužití různých materiálů a jejich třídění. Následně si všichni postavili recyklační vůz, který separoval specifický odpad. Práce dětí zahrnovala stavbu modelu vozu, jeho naprogramování a následnou prezentaci svým spolužákům.

Během obou programů bylo rozvíjeno vzdělání dětí na základě speciální výukové metody STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics). V rámci programu děti pracovaly kooperativně, a dověděly se mnoho o daném tématu. Největším zážitkem pro všechny bylo především jednoduché programování. Pro většinu žáků se totiž jednalo o vůbec první zkušenosti s programováním. Nutno dodat, že všichni svůj, zpočátku nelehký úkol, výborně zvládli.

Mgr. Soňa Halámková, koordinátor projektových dnů

Sbírka Český den proti rakovině

Naše škola se 10. května zapojila do celorepublikové sbírky Český den proti rakovině.

Velké poděkování patří vám všem, kteří jste neodmítli prosbu děvčat z devátého ročníku a koupí kytičky měsíčku lékařského jste tuto sbírku podpořili.

Díky vstřícnosti každého z vás se podařilo vybrat částku 7 426 Kč.

Vážíme si toho, že jste se k této akci připojili a děkujeme!

Mgr. Lenka Němečková a

děvčata Karolína, Lucka, Lída, Tereza, Šarlota, Nela

Preventivní program pro deváťáky

Pro žáky 9. ročníku paní policistka u nás na škole uskutečnila program o trestněprávní odpovědnosti v důsledku užívání návykových látek.

Žáci zhlédli příběh, který byl natočen podle skutečnosti a ukazoval řetězec událostí dětí a mladistvých, kterým návykové látky braly zdraví a svobodu.

Během celého programu byli žáci aktivně zapojeni. Ocitli se v roli vyšetřovatelů, kriminalistů, expertů, psovodů, techniků a ve skupinách mezi sebou soutěžili v počtu správně zodpovězených otázek, které se vztahovaly k dané problematice, k trestnímu a přestupkovému právu. Zpestřením už i tak zajímavého a naučného programu byla pro žáky možnost vyzkoušet si brýle, které simulují účinky marihuany, opilosti a jiných drog.

Z aktivní účasti deváťáků bylo zřejmé, že je program zaujal a já jim přeji, aby stejně výborně jak zvládali odpovídat na položené otázky, se jim i v životě dařilo nepodlehnout pokušení užívání návykových látek.

                                                                                                                                                                                                                                                                    Mgr. Lenka Němečková