Vydáno dne 15. 1. 2022Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D16x přečteno

V červnu 2021 se nemohl z důvodu přísných proticovidových opatření uskutečnit další ročník tradičního atletického zápolení všech žáků základní školy o Pohár starosty města Olešnice. Jako částečnou náhradu této akce jsme v podzimních měsících uspořádali atletický trojboj. Také tato soutěž se týkala převážné většiny žáků, výjimku tvořili jen žáci 3. a 4. ročníku. Ti na podzim v rámci tělesné výchovy jezdili na plavecký výcvik, takže je atletika čeká až na jaře.

Žáci soupeřili ve 3 disciplínách – ve sprintu, ve vytrvalostním běhu a ve skoku dalekém. Na 1. stupni měřily výkony průběžně třídní učitelky, na 2. stupni vyučující tělesné výchovy. Ve druhé polovině listopadu byli odměněni nejlepší běžci a skokani – v každé třídě a v každé disciplíně obdrželi medaile vždy 3 nejlepší děvčata a 3 nejlepší chlapci. Jak již bylo výše zmíněno, na třeťáky a čtvrťáky počkají jejich medaile do jara.

Uvádím jména nejlepších atletů:

  • 3 zlaté medaile získali Jan Horáček, Vojtěch Toman, Julie Girgleová a Vanesa Stránská.
  • 2 zlaté a 1 stříbrnou medaili získali Veronika Plucková, Ema Hloušková, David Šustr, Vojtěch Šutera a Adéla Jílková.
  • 2 zlaté a 1 bronzovou medaili si vysoutěžili Jan Sedlák, Kristýna Kozlová, Tomáš Toman, Václav Novotný a Anna Sýkorová.
  • 1 zlatou a 2 stříbrné medaile si vybojovali Karolína Horáčková a Štěpán Krejčí.

Všem těmto a dalším medailistům i všem ostatním účastníkům trojboje blahopřeji a děkuji jim za účast v soutěži, která byla kromě náhrady za jarní pohár také první větší akcí, kterou žáci základní školy se svými vyučujícími otevřeli nově zrekonstruovaný sportovní areál.

Vladimír Hél