Vydáno dne 7. 10. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D24x přečteno

Dne 2. září byl zahájen nový školní rok 2019/2020. Do základní školy nastoupilo 258 žáků, mateřskou školu navštěvuje 70 dětí. Pro porovnání - v loňském školním roce to bylo 262 žáků ZŠ a 77 dětí v MŠ. S ohledem na reformu financování regionálního školství od 1. 1. 2020, kdy jsou školy financovány ze státního rozpočtu nikoliv podle žáků, ale podle počtu odučených hodin (vyhláška upravuje maximální počet), bylo možno navýšit počet tříd. To znamená, že oproti jedenácti třídám v loňském školním roce je v letošním roce tříd třináct. Z toho je stejně jako v loňském roce sedm tříd na prvním stupni ZŠ a šest tříd na druhém stupni ZŠ. V loňském roce byly na druhém stupni pouze čtyři třídy. Pro financování mzdových prostředků platí pravidlo, že maximální počet žáků ve třídě je třicet a minimální počet žáků ve třídě je sedmnáct. Výjimku stanovila rada města u prvňáčků, kterých je ve dvou třídách po čtrnácti. Praxe ukáže, jak bude změna financování regionálního školství úspěšná. U mateřské školy došlo k poklesu počtu dětí v letošním školním roce ze 77 na 70. To znamená, že budou naplněny tři třídy. Maximální počet dětí ve třídě MŠ je 24. Pro upřesnění: zřizovatel může udělit výjimku z maximálního počtu žáků ve třídě ZŠ a z maximálního počtu dětí ve třídě MŠ o čtyři. Výjimku se rada města jako zřizovatel ZŠ a MŠ rozhodla pro letošní rok nestanovit.

Od počátku školního roku byl jak v ZŠ, tak v MŠ zahájen projekt „Šablony II“. Umožní vzdělávání žáků prostřednictvím organizace školních klubů (čtenářských, badatelských, logiky a deskových her), personálně posílí činnost speciálních pedagogů v ZŠ a asistenci pedagoga v MŠ a umožní financovat projektové dny ve školní družině a školním klubu. Tento projekt je 100% financován z dotace EU (více než 2 miliony Kč), v době realizace po 2 roky.

PaedDr. Zdeněk Peša