Vydáno dne 8. 6. 2021 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 14x přečteno

Když jsme přibližně před rokem rekapitulovali končící velmi netradiční školní rok a k příštímu školnímu roku jsme vzhlíželi s nadějí, že již bude normálnější a standardnější, nikdo z nás netušil, že to bude rok pandemií ještě více zasažený.

K prvnímu přerušení provozu došlo již v říjnu a po krátkém obnovení provozu před Vánocemi následovalo období, kdy některé ročníky byly odkázány na distanční vzdělávání pět měsíců!

I když se dá říci, že naši žáci i učitelé v převážné většině on-line výuku i další formy distančního vzdělávání zvládali, je zřejmé, že část základního učiva bude třeba v učebních plánech přesunout do podzimního období. Obnovení prezenčního vzdělávání v posledních několika jarních týdnech na tom již bohužel nic nezmění.

Skupinou žáků, která byla distančním vzděláváním v zimních a jarních měsících nejvíce ohrožena, byli deváťáci připravující se na přijímací zkoušky. Díky intenzivní přípravě vedené jednotlivými vyučujícími však mohu konstatovat, že přijímací řízení proběhlo převážně úspěšně. Z 32 deváťáků se 5 hlásilo na gymnázium, 14 na studijní obor na střední škole a 13 na učební obor na odborném učilišti. Pouze v jednom případě došlo k přijetí až na druhý pokus, všichni ostatní byli přijati hned napoprvé.

V jarních měsících probíhalo správní řízení ve věci přijímání žáků k základnímu vzdělávání, žádostí o odklad začátku povinné školní docházky a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Prvního září nastoupí do 1. ročníku 26 žáčků, kteří budou rozděleni o dvou prvních tříd. 9 dětem byl povolen odklad začátku povinné školní docházky o 1 rok.

Do 6. ročníku přijde 6 nových žáků, kteří dosud chodili do ZŠ Rovečné.

Do mateřské školy bylo přijato 31 nových dětí. Kapacita MŠ je tak po několika letech zcela naplněna.

V průběhu jarního obnovení provozu probíhá plošné testování žáků a neočkovaných zaměstnanců antigenními testy. Zatím nebyl zaznamenán žádný pozitivní test. Již nyní ministerstvo zdravotnictví plánuje plošné testování od září, tentokrát pomocí PCR testů. Nám nezbývá než doufat, že návrat do školy po prázdninách zvládneme ve zdraví a že k přerušení provozu školy a přechodu na distanční vzdělávání již nebude třeba přikročit.

 

                                                                                                       Vladimír Hél