Vydáno dne 13. 1. 2020 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 50x přečteno

Vážení spoluobčané,

stojíme na prahu roku 2020 a učíme se psát tento letopočet. Po všech novoročních projevech v médiích od prezidenta, přes předsedy obou komor parlamentu a nově i předsedy vlády, je snaha oslovit vás prostřednictvím Olešnického zpravodaje slovem starosty jaksi nepatřičná. Projevů a přání jsme přesyceni. Proto budu velice stručný.

Po olešnickém hektickém roku 2019 nás čeká z pohledu samosprávy zřejmě o poznání klidnější rok, kdy budeme mít prostor řešit i ty „drobné“ věci, na které loni nezbyl čas a kapacity.  Neznamená to, že by Olešnici minuly i větší investice. Máme nakročeno k příjmům výrazných dotací v rámci  končícího plánovacího období EU. (Nové plánovací období se chystá na roky 2021-2027) Konečně bez těchto příjmů by investičně Olešnice stagnovala pouze na pokrytí běžných výdajů a oprav. Proto se v Olešnickém zpravodaji budete v tomto roce průběžně dozvídat o akcích, které se budou s dotační podporou realizovat. Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města v únoru a po schválení všech dotací budu moci být konkrétnější.

Přestože jsem poděkoval všem, kteří se podíleli na rozvoji města Olešnice v minulém roce rozhlasovou relací, dovolím si tak učinit ještě jednou. Děkuji.

Rád bych pak ještě vyjádřil přání, abychom se společně zasadili o to, aby byla Olešnice místem pro život všem jeho občanům a místem, kam se budou rádi vracet i návštěvníci.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta