Vydáno dne 5. 3. 2019 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 86x přečteno

Pro připomenutí spoluobčanům a nájemcům hrobových míst budou na obou olešnických hřbitovech umístěny tabulky s kontakty na správce hřbitovů a na firmu provádějící výkopy hrobů a údržbu travnatých ploch.

Olešnické hřbitovy jsou ve vlastnictví římskokatolické farnosti a farního sboru Českobratrské církve evangelické. Vzhledem k tomu, že církve nepřevzaly s účinností zákona správu těchto hřbitovů, přešla správa hřbitovů na město, které hřbitovy od církví pronajalo. Správou se rozumí zajištění pronájmu hrobových míst, další evidence a zajištění dalších povinností správce hřbitova. Tou je mimo jiné geologický průzkum a pověření odborné firmy pro výkop hrobů. Správu hřbitova má na starosti matrikářka městského úřadu, výkopy hrobů a údržbu travnatých ploch pak zajišťuje Pohřební ústav Holub s. r. o. Město se navíc stará o zajištění svozu odpadu a zdrojů vody.