Vydáno dne 3. 2. 2021 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 47x přečteno

K 1. lednu letošního roku žilo v Olešnici 1 657 obyvatel. Celkem se v uplynulém roce narodilo 21 dětí, z toho 7 děvčat. Zemřelo 5 žen a 10 mužů. Přistěhovalo se 24 občanů, ale 27 se z trvalého pobytu odhlásilo. Z osmi sňatků v našem matričním obvodě byly tři v kostele svatého Vavřince a ostatní v plenéru mimo obřadní místnost radnice.