Vydáno dne 6. 12. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D47x přečteno

V roce 2021 byly prováděny v lesích města Olešnice hlavně práce v pěstebních činnostech. V těžební činnosti proběhlo zpracování kůrovcových souší a zejména zpracování polomů po ničivém větru, který likvidoval zbytky porostů, které by pravděpodobně měly jinak šanci na přežití.

 

V rámci pěstebních prací, které probíhaly od jara do podzimu, byl největší objem činnosti soustředěn na zalesňování ploch a oplocování zalesněných lesních kultur. Bylo vysázeno téměř 34 000 kusů sazenic a zřízeno 4 300 m oplocenek. Před zalesňováním byly provedeny přípravy ploch ručně, nebo mechanizovaně. V rámci této činnosti byla provedena i příprava drtící frézou na ploše o výměře 1,5 ha.

 

Po kůrovci se projevuje v lesích další škodící faktor, a to je zvěř. Zejména divoká prasata působí škody na lesních oplocenkách a sazenicích. Poškozením oplocenky divokými prasaty dojde k usnadnění přístupu také další spárkaté zvěře k zasázeným stromkům. Záležitost byla konzultována s myslivci a doufejme, že se jim bude dařit v maximální míře odlovit divoká prasata.

 

Bylo by také maximálně prospěšné, kdyby kdokoli z veřejnosti upozornil na zjištěné poškození oplocenek a v případě přítomnosti zvěře v oplocence kontaktoval i myslivce, kteří mají v tomto kvalifikaci ve věci chování takové zvěře.

 

Ing. Milan Jakoš, odborný lesní hospodář