Vydáno dne 4. 2. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková231x přečteno

Po předvánočním ukončení prací na ulici generála Čápka, průtahu silnice II/362 a stavebních objektů se stavbou spojených, připravuje stavební firma podklady pro stavbu druhé etapy. Ta si po zkušenostech s první etapou vyžádá zřejmě úlné uzavření komunikace a objízdnou trasu. Ta by měla být vedena mimo místní komunikace, s výjimkou autobusů na Bystré a Rovečné po Moravské straně. S největší pravděpodobností (čeká se na vyjádření dopravních úřadů) budou práce probíhat nejdříve po uzavřené ulici Rovečínské od domu společnosti K-Net po "Škrobárnu" a po jejím zprovoznění pak poslední část na semaforech po jízdních pruzích v úseku náměstí Míru. Tento způsob provedení prací umožní pro město méně komplikovanou výměnu vodovodních příjpojek do okolních domů a SÚS Jihomoravského kraje výměnu propustků pod silnicí.

Uzavírka dále umožní případně výměnu kanalizačního potrubí včetně kontrolních šachet, navíc s novým připojením domů na ulici Rovečínské, pokud tak zastupitelstvo rozhodne. Dosud bylo uvažováno bez uzavírky o cenově obdobné bezvýkopové opravě kanalizace před zahájením stavebních prací bez kontrolních šachet a s původním (83 let starým) napojením kanalizačních přípojek.

O průběhu přípravy a zahájení prací budou čtenáři informování prostřednictví březnového čísla "Zpravodaje".