Vydáno dne 7. 6. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková88x přečteno

V měsíci květnu pokračovaly práce na rekonstrukci toalet v kulturním domě v Olešnici. Po vybourání  příček, podlah a otlučení omítek byly provedeny instalace rozvodů vodovodu, kanalizace a elektroinstalace. Byly postaveny nové příčky, osazeny nové zárubně, nová plastová okna a dokončeny omítky. V podlahách po vybourání svrchní vrstvy betonu byla položena nová hydroizolace a všechny podlahy byly nově vybetonovány. V závěru měsíce byly zahájeny práce na nových obkladech. Práce budou pokračovat v měsíci červnu dokončením obkladů a podlah a osazením sanitární techniky. Kompletní dílo bude předáno na přelomu června a července.

V květnu byly zahájeny práce na avizované rekonstrukci chodníků v ulici Obora. Tato frekventovaná komunikace je omezena výstavbou chodníků, a proto je třeba dbát na dopravní značení. V rámci výstavby se počítá s odstraněním původního asfaltového krytu chodníků, odstraněním obrub, odtěžení podkladových vrstev, položení a zhutnění nových podkladových vrstev a na závěr s položením zámkové dlažby a nových obrub. V souvislosti s úpravou povrchu chodníků v této ulici bude též upraveno prostranství před pomníkem u školy včetně prodloužení chodníku k přechodu pro chodce.

S ohledem na neposkytnutí dotace na výstavbu chodníku v ulici gen. Čápka budou finanční prostředky přesunuty k položení nového živičného krytu vozovky spodní komunikace na Horním Vejpustku. S ohledem na dokončení části úseku této komunikace u loni vybudované opěrné zdi. Práce proběhnou v polovině měsíce června.

V závěru měsíce června budou zahájeny práce v mateřské škole, a to v jejím bezprostředním okolí při výměně oplocení okolo školní zahrady a při rekonstrukci krytiny na střeše budovy. Souběžně s těmito pracemi  proběhne velké stěhování vybavení a nábytku z důvodu vyklizení veškerých prostor pro práce, které v budově začnou se začátkem měsíce července.

Modrotisk