Vydáno dne 9. 6. 2023 | Vložil/a: Ivana Kozlová | x přečteno

Dne 31. 8. 2023 končí smlouva mezi městem Olešnice a firmou Primirest s.r.o. (dříve Scolarest s.r.o.) zajištění stravování v základní a mateřské škole. Tato smlouva byla uzavřena dne 3. 7. 2015 Radou města Olešnice jako zřizovatelem Základní školy a mateřské školy města Olešnice. Současná rada města se rozhodla novou smlouvu s firmou Primirest neuzavřít. Rada města si tímto krokem slibuje zlepšení kvality jídla a využití místních dodavatelů.

Proto v souladu se školským zákonem, vyhláškou o školním stravování a zřizovací listinou školy Základní škola a mateřská škola města Olešnice, příspěvková organizace převezme od 1. 9. 2023 zajištění hmotného zabezpečení žáků ZŠ a dětí MŠ, tedy školní stravování.

V současné době rada města spolupracuje s ředitelem ZŠ a MŠ na zajištění personálního a technického vybavení pro provoz jídelny ve škole a školce. Počet personálu v kuchyni se odvíjí zejména od počtu přihlášených strávníků. Ministerstvo školství má tabulky a podle počtu přihlášených strávníků určí počet možných pracovních úvazků. Proto rada města z důvodu zajištění dostatečného a kvalitního personálu žádá všechny rodiče o přihlášení dětí ke školnímu stravování.

Přihlášky ke stravování budou od začátku června k dispozici v kanceláři ZŠ. Předány budou také v písemné formě zákonným zástupcům dětí a žáků prostřednictvím učitelů ZŠ. U dětí MŠ je stravování povinnou součástí docházky, přihlášení je tedy vyřešeno přijetím dítěte do MŠ. Přihlášky ke stažení budou také na webových stránkách školy.

Vyplněná přihláška ke stravování neznamená automaticky povinnost každodenního odběru jídla strávníkem, přihláška znamená možnost si ve školní jídelně vybraná jídla objednat. Přihlášky je třeba odevzdat do 23. června.

V rámci doplňkové činnosti organizace bude škola zajišťovat poskytování jídla cizím strávníkům. Také ti se musí ke stravování ve školní jídelně od 1. 9. 2023 přihlásit, a to také do 23. června.