Vydáno dne 5. 3. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková53x přečteno

Novinky na webových stránkách a nové video

Ve fotogalerii webových stránek města Olešnice najdete fotografie z akcí uplynulého roku z fotoaparátu Jaroslava Horáka. Za zmínku stojí především fotografie ze setkání rodáků a absolventů základní školy. Tomuto tématu je též věnováno nové video, které je možno zakoupit na DVD v infocentru města.

Modrotisk na seznamu nehmotného kulturní dědictví UNESCO

Ze zpráv celostátních medií již olešničtí občané vědí, že byl modrotisk uveden do seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Tato tradiční rukodělná výroba se dochovala do dnešních dní jen v několika dílnách ve střední Evropě. Jednou ze dvou dílen v České republice, a to tou starší, je dílna modrotisku rodiny Danzingerových v Olešnici. Druhá pak je modrotisková dílna ve Strážnici. Zápisem do seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO se rodině Danzingerů dostalo nejvyššího ocenění za zachování této tradice. Také pro město Olešnice je zápis modrotisku do seznamu kulturního dědictví UNESCO velmi významným počinem a do budoucna jistě i důvodem pro návštěvu Olešnice.

Rada města tímto rodině Danzingerů blahopřeje. Veřejnost se zápisu do seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO dozví více časopisu MYFACE, který bude doručen do domovních poštovních schránek.