Vydáno dne 5. 2. 2018 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 21x přečteno

6. 1. 2018 se uskutečnila v obci Křtěnov Tříkrálová sbírka, při které se podařilo vybrat 7880 korun. Všem dárcům, malým koledníkům a organizátorům moc děkujeme.

zastupitelstvo obce

V neděli 7. ledna obcházelo Olešnici deset skupinek tříkrálových koledníků, kterým se podařilo vybrat částku 49 310,- Kč. Všem dárcům, koledníkům i dospělému doprovodu patří díky. Záměry na využití Tříkrálové sbírky jsou: bezbariérová úprava budovy komunitního centra Doubravice, nákup postelí do azylových domů pro matky s dětmi a do noclehárny pro muže, podpora humanitární pomoci na okrese Blansko.

Oblastní charita Blansko