Vydáno dne 15. 12. 2022Vložil/a: Ivana Kozlová

Tříkrálová sbírka 2023 na Blanensku.

Skupinky Tří králů přinesou radost a požehnání při tříkrálovém koledování na Blanensko už 23. rokem. Koledníky budete potkávat ve své obci nebo městě od 1. do 15. ledna 2023.

Tříkrálové skupinky půjdou jako každý rok dům do domu, budou zpívat koledu, psát na dveře požehnání a nést pokladničku, do které lidé můžou přispět. Snažíme se přinášet tříkrálové požehnání téměř do všech obcí na Blanensku,““ říká koordinátorka Tříkrálové sbírky v Charitě Blansko Marie Sedláková.

Dary ze sbírky využíváme na pomoc lidem v těžké situaci a k rozvoji našich služeb. Díky vaší podpoře v loňské Tříkrálové sbírce jsme mohli například doplatit auta pro pečovatelky, krizové a prorodinné služby na cesty k lidem na Blanensku nebo vybavit Mobilní hospic sv. Martina.

Z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky podpoříme práci Mobilního hospice sv. Martina, seniory, zdravotně postižené lidi i rodiny s dětmi v nouzi. Další část výtěžku věnujeme na podporu Charitní záchranné síti, díky které můžeme okamžitě pomáhat lidem, pro které není zrovna dostupná žádná jiná pomoc a na rozvoj práce s dobrovolníky.

V následujícím roce bychom se chtěli také zaměřit na individuální pomoc lidem v těžké finanční situaci například z důvodu energetické krize, zdražování potravin a lidem, kteří naši pomoc akutně potřebují,“ upřesňuje ředitel Charity Blansko Pavel Kolmačka.

Pokud chcete tradici tříkrálového koledování podpořit a koledníky s kasičkou nezastihnete, můžete přispět také přes webové stránky www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2023 nebo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem 777966000 pro přímou podporu Charity Blansko.

Děkujeme vám všem, že nám pomáháte zachovat tradici tříkrálového koledování stále živou.
Velké díky patří dárcům, koledníkům a tříkrálovým asistentům v obcím a všem ostatním, kteří se na Tříkrálové sbírce v Charitě Blansko jakkoliv podílíte.