Vydáno dne 14. 1. 2019 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 24x přečteno

Malí koledníci s dospělým doprovodem navštívili vaše domovy v neděli 6. ledna. Sbírka je každoročně pořádaná pod záštitou Charity ČR a pro rok 2019 nesla motto: „Každá koruna pomáhá“. V Olešnici bylo do jedenácti pokladniček štědrými dárci vloženo 51 162 korun. Tříkrálovou sbírku můžete také podpořit odesláním finančního daru na účet 66008822/0800 u České spořitelny VS 777.

Poděkování

Jménem Římskokatolické farnosti v Olešnici děkuji i touto cestou zástupcům města za spolupráci v uplynulém roce 2018.

S poděkováním se obracím i na všechny z vás, kteří jste se v loňském roce jakkoli zapojili při různých aktivitách, především pak v rámci lidových misií, které proběhly na konci listopadu. Těším se na spolupráci a setkávání i v tomto roce. Přeji vám všem požehnaný nový rok 2019.

P. Mgr. Tomáš Šíma