Vydáno dne 9. 6. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová

V měsíci únoru rada města objednala údržbu a regeneraci povrchu dvou hřišť s umělým povrchem. V květnu pak firma Umělky s.r.o. tyto práce provedla. Na hřišti u školy byla realizována kompletní regenerace, protože povrch byl velmi znečištěný a zhutněný. Při regeneraci dochází k narušení ztvrdlé části umělé trávy. Poté je z povrchu odstraněn znečištěný písek a obnažená tráva je důkladně pročištěna vysokým tlakem vody. Následně je do umělé trávy rovnoměrně vpraven nový křemičitý písek. Regenerace výrazně prodlužuje životnost, obnovuje původní vlastnosti sportoviště.

Na hřišti na atletickém areálu, které bylo rekonstruováno v roce 2021, bude v červnu udělaná údržba, která je potřeba provádět minimálně jednou ročně pro zachování optimálních vlastností umělého povrchu. Při údržbě dochází k odstranění hrubých a jemných nečistot, provzdušnění povrchu a doplnění křemičitého písku rovnoměrně po celé ploše. Pravidelnou údržbou dochází k prodloužení životnosti sportoviště až dvojnásobně.