Vydáno dne 15. 4. 2004 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 827x přečteno

Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili fakturu za vodné a stočné za II. pololetí roku 2003, aby tak učinili co nejdříve buď v hotovosti v účtárně městského úřadu nebo bankovním převodem na účet města u ČS a. s. číslo 1361628359/0800. V opačném případě se vystavují nebezpečí přerušení dodávky vody. Náklady spojené s přerušením a následným obnovením dodávky hradí odběratel vody a činí 1000,- Kč.