Vydáno dne 1. 10. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D25x přečteno

Nejenom pracovníci města, ale i dobrovolníci v průběhu měsíce září uklízeli. Spolek (na)Moll uspořádal již poněkolikáté ve spolupráci s městem úklid v okolí silnic v katastru Olešnice. Jednalo se o úklid kolem krajských silnic, která není vlastník komunikace schopen svými silami a prostředky zajistit. Úklid odpadků vyházených motoristy a dokonce černých skládek zaplnil díky dobrovolníkům několik desítek pytlů. Očekávání účasti většího počtu dobrovolníků se bohužel nenaplnilo, o to větší ocenění a poděkování si zaslouží ti, kteří přišli. Průběh akce přiblíží čtenářům článek organizátorů:

 

Nebuďme lhostejní – úklidová akce v Olešnici

Sobota 19. září byla po odkladu z jara, vybrána jako hlavní úklidový den v rámci iniciativy Ukliďme svět, Ukliďme Česko. I my jako Spolek (na)Moll v Olešnici jsme se rozhodli tuto akci podpořit a uspořádali jsme úklidovou akci pod názvem „Nebuďme lhostejní 3“.

Tímto heslem se nám nakonec podařilo vyzvat celkem 13 účastníků, kteří si navlékli rukavice, „ozdobili se“ reflexními prvky a vydali se podél frekventovaných silnic směrem na Rovečné, Trpín a Crhov.

Za příjemného sobotního počasí dobrovolníci podél zmíněných cest naplnili 38 pytlů, které dohromady vážily odhadem 500 kilogramů. Nemalá část tohoto množství pocházela z 3 odhalených černých skládek, na kterých nechyběl elektroodpad, pneumatiky, matrace, kovové rámy postele a skleněné lahve od alkoholu. Mezi odpadky svůj podíl měl i běžný odpad v podobě PET lahví, plechovek, kelímků od kávy a obalů od sladkostí.

Díky cenné spolupráci města Olešnice byl k dispozici dostatek pytlů na odpadky, ale také svoz shromážděného odpadu na sběrný dvůr.

Patří dík všem zúčastněným, kteří svým dílem opět přispěli k alespoň částečnému úklidu okolí Olešnice a nabízí se velká výzva do dalších let – NEBUĎTE LHOSTEJNÍ! Nezanechávejte za sebou odpad, a pokud jen trochu můžete, podpořte naše úsilí nejen „palci“ na sociálních sítích, ale také svou pomocí. Čím více nás bude, tím více toho zvládneme a budeme žít v čistějším prostředí – děláme to pro sebe a pro naše děti!

Tereza Dřevová, Barbora Weisová