Vydáno dne 1. 10. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D37x přečteno

Zaměstnanci města v průběhu měsíce srpna a září provedli úklid prostoru za katolickým hřbitovem u kontejneru, který spočíval v odstranění hlíny z výkopů náhrobků a deponované dlažby ze stavebních prací při odvodnění základů kostela sv. Mikuláše. Prostor byl urovnán a zatravněn. Stále platí, že nesmí být za hřbitov ukládána ani hlína ani náhrobky či jejich části po provedených opravách. Po definitivním dokončení pozemkových úprav se s touto plochou počítá jako s plochou pro parkování vozidel návštěvníků hřbitova s legitimním přístupem cestou.