Vydáno dne 1. 6. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková128x přečteno

Napuštěním rybníka byl ukončen projekt odbahnění Obecního rybníka. Odtěžené sedimenty jsou rozprostřeny na polích a dokonce již osety. Tak se vodní erozí splavená půda z povodí Veselského potoka vrátila zpět na pole. Rybník může sloužit svému účelu, když přidanou hodnotou původního záměru realizace stavby je také ve spolupráci s rybáři vybudování nové lávky na přítoku Veselského potoka. Pozitivní novou zprávou je, že ze stejného dotačního titulu Jihomoravského kraje, ze kterého bylo spolufinancováno odbahnění Obecního rybníka, bude podpořeno i odbahnění „Pešáku“. Podpora činí 300 tis. Kč a odbahnění bude provedeno v zimních měsících.