Vydáno dne 7. 9. 2022 | Vložil/a: Ivana Kozlová | x přečteno

Před půl rokem dorazili do Olešnice ukrajinští uprchlíci v naprosté většině z oblastí přímo postižených válkou na Ukrajině, nebo z území, které je okupováno. Byli ubytováni v ubytovně Orla a v upravených prostorách kulturního domu. Těmto uprchlíkům  se dostalo pomoci zastupitelstva města, ale i široké veřejnosti, která je podpořila v materiální i finanční sbírce. Díky této sbírce bylo například možné zajistit stravování třinácti dětí v základní škole. Tyto děti se též zařadily do kolektivu olešnických žáků při plnění povinné školní docházky. Škola zajistila pro tyto ukrajinské žáky v tříměsíčním adaptačním období výuku českého jazyka. Výuka českého jazyka probíhala díky dotaci MŠMT i v prázdninových měsících prostřednictvím adaptační skupiny organizované městem. Pracovně nazvané „příměstský tábor pro Ukrajinské děti“. V průběhu času získala jedna rodina ubytování v Olešnici v pronajatém bytě a jedna rodina se odstěhovala. Uvolněnou kapacitu pak nahradily dvě matky se čtyřmi dětmi.

Protože se v obou ubytovnách nachází převážně matky s dětmi a tři senioři, byla obava, zda se podaří ubytované zaměstnat. Velká snaha uprchlíků o pracovní zařazení v naší společnosti však byla úspěšná už v prvním měsíci pobytu, a tak všichni ubytovaní (pochopitelně s výjimkou dětí a seniorů a maminek dvou dětí mladších tří let) jsou již zaměstnáni. Se zaměstnáním pak přichází standardně placení zdravotního a sociálního pojištění jako u českých zaměstnanců a ukončení přijímání finanční podpory státu poskytované v prvních měsících pobytu nejen pro dospělé, ale i pro jejich děti.

Komunita Ukrajinců  prožila dvě radostné události, které jsme s nimi mohli sdílet. Byla to svatba budoucí maminky a narození nejmenšího člena komunity malého Tymofii narozeného 19. 8. 2022 v boskovické porodnici.

 

Děkujeme těm z Vás, kteří na výzvu zajistili pro nově příchozí dvouletou holčičku kočárek a hračky.

 

Je mou milou povinností tlumočit olešnickým poděkování od Ukrajinců, se kterými se pravidelně setkávám, za přijetí  a pomoc ve městě, které se stalo jejich dočasným domovem.

 

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta