Vydáno dne 26. 11. 2021 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 32x přečteno

Usnesení vlády ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065 – nouzový stav je vyhlášen na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021.

https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vyhla...

Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb

Usnesení vlády ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 – vláda:

- zakazuje 1. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a diskotékách, hernách a kasinech v čase mezi 22:00 hod. a 04:59 hod.; 2. provozování adventních a vánočních trhů (tj. příležitostných trhů zřízených pro předvánoční období) a prodej na nich; tím není dotčen prodej vánočních stromků, chvojí, jmelí a s nimi souvisejících produktů a ryb a produktů z nich; 3. konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost konzumovat alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb.

- omezuje provoz v prodejnách, nákupních centrech, tržištích a provozovnách služeb, sportovištích, lázních, provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním,

- omezuje konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a další omezení kromě výslovně vyjmenovaných výjimek.

Účinnost: od 26. listopadu 2021 od 18:00 hodin do 25. prosince 2021 do 23:59 hodin

https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/omeze...

Bližší informace v sekci Úřední deska.