Vydáno dne 5. 12. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková85x přečteno

Zastupitelstvo města a zaměstnanci města přejí všem spoluobčanům klidné a radostné Vánoce, stálé zdraví, pohodu a v novém roce 2018 spoustu úspěšných dnů!