Vydáno dne 6. 12. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D20x přečteno

Kromě hlavního předmětu činnosti, kterým je poskytování vzdělávání, zajišťují pedagogičtí pracovníci naší školy také některé volnočasové aktivity – dlouhodobé pravidelné, nepravidelné i jednorázové.

Hlavní záštitu nad volnočasovými aktivitami má školní klub. Ten kromě každodenních spontánních činností zajišťuje chod zájmových útvarů nejrůznějšího zaměření ( v 1. pololetí tohoto školního roku je to 13 kroužků ).

 

Mimo to školní klub organizuje pro děti celoroční hru „Svět zvířat“, uspořádal sportovní odpoledne v novém atletickém areálu nebo se zapojil do Česko – Slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Školní klub při základní škole je rovněž tradičním spolupořadatelem akcí pro veřejnost – zajišťuje pro děti i jejich rodiče dílničky v rámci pivních slavností nebo adventních trhů.

Druhou součástí naší organizace zaměřenou na volnočasové aktivity je školní družina. Ta celoročně připravuje pro děti tematické projekty nebo pomáhá s organizací akcí školy nebo školního klubu.

Školní družina se zapojila do výše zmíněného sportovního odpoledne. Stejně tak se podílí na dílničkách v rámci akcí pro veřejnost. Pro děti letos vychovatelky připravily celoroční projekt „Rok s českou pohádkou“, v jehož rámci využívají klasickou dětskou literaturu a (v případě příznivější epidemiologické situace ) uspořádají besedu s jedním z autorů pohádek.

Dalšími sezonními nebo krátkodobými projekty dětí ze školní družiny byly například „Moře“, „Podzimní vítr“ nebo „Halloween“.

 

V neposlední řadě bylo pro školní družinu v rámci dlouhodobého projektu MAS Boskovicko PLUS (tzv. šablon ) zorganizováno několik exkurzí v rámci regionu (zámek v Lysicích, Punkevní jeskyně, Moravský kras, Muzeum Boskovicka ).

Jak je vidět, nabídka volnočasových aktivit školního klubu a školní družiny je široká a pestrá.

 

Vladimír Hél