Vydáno dne 1. 5. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D202x přečteno

Výjezdová jednotka SDH jako pomocník v těžkých dobách

Výjezdová jednotka SDH Olešnice a Sbor dobrovolných hasičů v Olešnici jsou pro naše město zárukou významné pomoci v těžkých dobách. Bylo tomu tak v době povodní a je tomu tak i v době současné. Výjezdová jednotka SDH Olešnice je zálohou pro profesionální hasiče při zásazích nejen na území města Olešnice, ale i v širším okolí.

Vyjíždí též k dopravním nehodám a zasahuje také se zdravotní rychlou pomocí při použití defibrilátoru. V minulém měsíci zasahovali naši hasiči hned u několika lesních požárů. Ten nejnáročnější byl shodou okolností právě v obecním lese u Bolešína. Hasiči také zasahovali u dopravní nehody na náměstí v Olešnici. Pomáhali městu zajistit desinfekci laviček a oplach vozovek ke snížení prašnosti. Kuriózním dubnovým zásahem bylo i přivolání technické pomoci při odstranění hnízda sršňů. Výše uvedené je odpovědí na to, proč jsou investice do hasičské techniky z rozpočtu města důležité. Bez nadšení a dobrovolné práce hasičů by však nakoupená technika byla k ničemu. Proto velké díky všem hasičům za odvedenou práci.