Vydáno dne 3. 7. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková39x přečteno

Kulturní dům (po škole druhý největší objekt v majetku města) vyžaduje stálou údržbu a opravy. Po létech provozu tak bylo přikročeno k postupné realizaci celkové rekonstrukce. Postupné proto, že celkové náklady byly projektantem vyčísleny na více než 10 mil. korun. Proto rada města přikročila k rozdělení stavebních prací na etapy. První etapou byla loňská rekonstrukce toalet, letošní druhá etapa v rámci tohoto volebního období je zaměřena na výměnu otopného systému a kompletní rekonstrukci kotelny. Práce byly zahájeny vybouráním staré kotelny a demontáží 30 let starých kotlů. Nová kotelna byla vyprojektována, obdobně jako již dříve postavené nové kotelny v základní škole a mateřské škole, jako kotelna s kaskádou kondenzačních kotlů. Vedle výstavby nové kotelny a instalace nových kotlů probíhá současně s tím výměna všech radiátorů v kulturním domě s instalací termostatických hlavic. Celý systém tak umožní průběžné temperování objektu v zimních měsících bez obav, že v mrazových dnech systém zamrzne. Při vytápění kulturního domu v zimě na jednotlivé pořádané akce dojde k významné úspoře nákladů za plyn. Veškeré práce budou provedeny a dokončeny do konce září tohoto roku.