Vydáno dne 13. 1. 2020 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 83x přečteno

Také výše poplatku za odpady zůstává rozhodnutím zastupitelstva města v roce 2020 neměnná a je 500,- Kč na osobu a rok. Řada obcí s vědomím zvýšení poplatků za skládkování schváleného v legislativě ČR zvýšila poplatek již pro letošní rok. Zastupitelstvo Olešnice se rozhodlo vyčkat v tomto roce na dopad změn legislativy na poplatek. Se změnami vedoucími k navýšení objemu recyklovatelných složek komunálního odpadu pak bude zastupitelstvo stanovovat vyšší poplatek až pro rok 2021.