Vydáno dne 29. 11. 2018 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 187x přečteno

Rada města schválila navýšení ceny vodného a stočného pro rok 2019 na základě výpočtu nákladů spojených s dodávkou pitné vody a čištěním odpadních vod a na základě provedení nutných oprav spojených mimo jiné též s čerpáním úvěru na výměnu přípojek na průtahu II/362. Výše vodného a stočného bude 29,80 (vodné) a 29,65 (stočné) + DPH. Výši DPH stanoví platná legislativa.