Vydáno dne 6. 2. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D80x přečteno

Čtenáři Olešnického zpravodaje byli informováni o zahájení celoplošné deratizace města Olešnice v listopadu loňského roku. Nástrahy byly zavěšeny do 290 kanalizačních objektů. Ano, tolik kanalizačních objektů se v systému městské kanalizace nachází. V převážné většině se jedná o dešťové kanalizační vpusti na komunikacích. Při pokládce nástrah byla likvidována mimo tyto kanalizační objekty čtyři ohniska výskytu. Jedná se o soustavu potkaních děr, když jedna z nich musela být vzhledem ke své velikosti ještě jednou doplňována. Při následné kontrole pak byla nalezena ještě další dvě ohniska výskytu. Kontrolou požeru nástrah provedenou 13. prosince byl vykázán procentuální požer nástrah celkově v 79%. Jedná se o nadměrné číslo, které by mělo být v rámci „ideálního“ stavu cca 30 % bez výskytu děr.

Proto deratizační firma prohlásila, že výskyt potkanů lze považovat za stav přemnožení. Konstatovala taktéž, že podobné hodnoty vykazovaly i jiné velikostí srovnatelné obce, kde se ovšem daří následnou deratizací snižovat výskyt potkanů ve střednědobém hledisku.  Z toho důvodu bude i v následujících letech pokračovat celoplošná deratizace kanalizace cílená též do ohnisek výskytu. Pravidelná deratizace bude od jara roku 2020 prováděna ve stejném plošném rozsahu až do stavu cca 30 % bez děr opakovaně. Následně, při opakovaném nulovém výskytu, pak v některých lokalitách výskytu ve městě bude možné rozsah deratizace omezit.

Z 290 deratizovaných kanalizačních objektů byl zjištěn nulový výskyt pouze u 61 z nich. Deratizační firma konstatovala ve své zprávě o výsledku kontroly, že požer návnad byl rozložen prakticky po celém městě. Místem ohnisek výskytu není kupodivu okolí potravinářských firem, ale ulice Družstevní s bytovými domy, ulice Dolní Vejpustek při křižovatce s ulicí Generála Čápka a ohniska výskytu se též našla na ulici Za Puchárnou a u hasičské zbrojnice. Ohniska výskytu definovala deratizační firma jako místo, kde vzniká potkaní díra. Potkaní „rodina“ obvykle obsahuje několik desítek kusů a ovládá teritorium do 30-50 metrů. Právě pokud je její hnízdo větší, dochází ke vzniku potkaní díry. Likvidace potkaních děr se provádí nasypáním deratizačního materiálu přímo do díry, tedy do hnízda. Problémem při likvidaci těchto míst v oblasti s dostatečnou zásobou pachů a potravin je však fakt, že se do volného teritoria postupně stahují další kusy, lze tedy očekávat, že se problémy budou opakovat, dokud se výrazně nezlepší celkový stav výskytu ve městě.