Vydáno dne 6. 6. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková154x přečteno

V pátek 12. května se vydal průvod historických kočárků směrem od chráněného bydlení do dvora římskokatolické fary a přilehlého depozitu. Téměř padesát kočárků doprovázelo jednou tolik obyvatel Olešnice i okolních obcí, někteří třeba jen přihlíželi, obdivovali nebo vzpomínali, jak takové kočárky kdysi vozívali. Podobně milá atmosféra panovala i v neděli na dvoře fary při otevření výstavy.

Tímto děkuji vám, kdo jste se jakýmkoli způsobem zapojili do příprav, neostýchali se přidat do průvodu nebo pomohli se závěrečnou instalací výstavy. Také děkuji všem, kteří zapůjčili exponáty i těm, kdo moji sbírku pomohli rozšířit.

Těším se na vás ve dvoře fary každou neděli až do 2. 7. 2017 od 13 do 17 hodin nebo po domluvě na tel. čísle 721 160 041.

Soňa Šašinková

Modrotisk