Vydáno dne 31. 7. 2019 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 60x přečteno

Město Olešnice bude v období červen 2019 – září 2020 realizovat projekt, jehož hlavním cílem bude optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě prostřednictvím posílení strategického řízení. Hlavním nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vytvoření čtyř tematických plánů Plán rozvoje vodovodu a kanalizací, Plán rozvoje dopravní infrastruktury, Plán rozvoje výstavby a Plán pro krizové řízení.

Jednotlivé dokumenty budou zpracovány pro celé katastrální území města Olešnice a budou definovat dlouhodobé cíle města ve výše zmíněných oblastech. Plány napomůžou k účelnému a efektivnímu hospodaření v těchto oblastech.

Na realizaci projektu město získalo finanční podporu EU. Konkrétně je projekt financován z Operačního programu Zaměstnanost.

O případných aktualitách v projektu Vás budeme informovat.

 

PROJEKT - Vytvoření strategických dokumentů pro město Olešnice

je spolufinancován Evropskou unií