Vydáno dne 29. 3. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková60x přečteno

Po úspěšném vydání dvou nových knih s regionální tématikou v loňském roce je připravována pro vydání kniha o olešnické škole, kterou absolvovaly tisíce absolventů nejenom z Olešnice, ale i z okolních obcí. Pro obohacení této knihy fotografiemi a dokumenty z minulosti žádáme bývalé absolventy školy o zapůjčení k naskenování právě těchto historických fotografií, případně dokumentů z minulosti olešnické školy, které by byly v knize použity. Přinesené fotografie a doklady budou naskenovány na radnici a obratem vráceny.

Modrotisk