Vydáno dne 12. 2. 2019 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 55x přečteno

Teplé a suché počasí roku 2018 vyvolalo přemnožení kůrovců. V letošním roce lze předpokládat jejich rozšíření i do oblastí a lokalit doposud nenapadených. Vyzýváme vlastníky lesů, u kterých plníme funkci odborného lesního hospodáře, aby včas reagovali na upozornění o výskytu kůrovcového dříví a sami aktivně pravidelně kontrolovali svoje lesní porosty. Při zjištění jakýchkoliv počátečních příznaků poškození smrčin či jednotlivých stromů je zapotřebí provést smysluplné opatření k zamezení dalšího šíření kůrovců v lesích.

Příznaky poškození jsou barevné změny korun smrků, usychající stromy, opadávající jehličí, odlupující se kůra, výrony pryskyřice, závrty nebo rezavohnědé drtinky na kmeni či patě stromů. Opatřením je pak asanace (likvidace) kůrovcového dříví. V zimním období musí být provedena nejpozději do konce měsíce března. Doporučujeme kůrovcové stromy vytěžit a odvézt z lesa a jeho okolí a zbytky větví a kůru spálit.

Jakmile začnou být kůrovci aktivní, je stanovenou technologií asanace odkorněním nebo chemickým postřikem, a to podle stupně vývoje brouků. Je vhodné kontaktovat svého odborného lesního hospodáře a v součinnosti s ním stanovit postup asanace. Nadále je důležité místo výskytu kůrovce pravidelně sledovat a po celé vegetační období provádět další těžbu a asanaci napadených stromů.

Nejpozději do konce měsíce května je nutné v lese zlikvidovat dříví pro kůrovce atraktivní, které vzniklo v zimním období a je vhodné pro jejich množení (zlomy, vývraty, oslabené a usychající jedince, ale též i zbytky dřeva či palivo ponechané v porostu). Čistota lesa je základem ochrany před kůrovcem.

Děkujeme všem vlastníkům za spolupráci. S pozdravem a přáním "Lesu zdar".

Lesy České republiky s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě