Vydáno dne 4. 9. 2017 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 28x přečteno

Letos uplynulo 40 let od úmrtí kněze, který se významně zapsal do historie celé Olešnice. P. Leopold Benáček se narodil 14. listopadu 1901 v Martínkově u Moravských Budějovic. Roku 1924 byl vysvěcen na kněze a od 1.1.1925 nastoupil jako kaplan v Olešnici. Ihned se zapojil do práce v Orlu. Pod jeho vedením byla v rekordním čase (od dubna do září 1926) postavena nová Orlovna, využívaná jak na cvičení, tak hraní divadel, duchovní cvičení, přednášky, besídky, akademie, plesy a jinou kulturní a vzdělávací činnost. Byl členem obecního i okresního zastupitelstva. Zasloužil se o zbourání zchátralé budovy divadla, výstavbu silnice, vodovodu, obnovu Boží muky u Ústupu, křížků u koupaliště a nad mlékárnou. Vydal dodatek ke kancionálu, postaral se o opravu fary i generální opravu kostela, vymalování "Českého nebe" od Petra Pištělky, pořízení nových oltářů podle návrhu Klaudia Madlmayera, vydláždění nádvoří u kostela a zbudování sochy sv. Václava Antonínem Berkou. Sochy světců v kostele zhotovili bratři Kotrbové z Brna, obrazy na hlavním oltáři namaloval mistr Kovařík. Na přání farníků požádal sv. Otce o změnu patroncia. Hlavním patronem byl opět sv. Vavřinec, jako před velkým ohněm v r. 1827. Od r. 1947 byl jmenován bystřickým děkanem se sídlem v Olešnici.

Pana děkana odvezla tajná policie 12. září 1950 do internačního tábora v Želivi, odtud do Hájku u Prahy, následovala věznice v Kutné Hoře a nakonec statek Andělka u Frýdlantu v Čechách, kde poklízel prasata. Po propuštění z internace pracoval jako skladník v obchodním domě Petrov v Brně, později jako průvodčí v tramvaji. Olešnici a celý tehdejší okres Boskovice nesměl navštívit. Byla mu zakázána veškerá kněžská i občanská činnost. Až v roce 1963 se mohl vrátit ke kněžské službě, a to jako administrátor bez platu v Nosislavi. Zemřel 19. 7. 1977 a podle přání byl uložen mezi farníky na olešnickém hřbitově.

Josefa Blahová

Modrotisk