Vydáno dne 4. 5. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková85x přečteno

Státní svátky na prahu měsíce května dávají připomenout historické události. Významnou historickou událostí spojenou se dnem 8. května je ukončení II. světové války v Evropě a osvobození Československa. 5. května roku 1945 žil zbytek dosud neosvobozeného území Československa očekáváním konce války. Pražané povstali a bojovali na barikádách. Také Olešnicko bylo ještě v té době okupováno a jeho územím projížděly tisíce německých a maďarských vojáků s obrněnou technikou. Aktem vzdoru proti okupantům a současně vidinou osvobození bylo vztyčení československé vlajky na vrcholu kopce Hradisko, který byl v té době odlesněn a vlajka byla z dálky vidět. Tato vlajka jako symbol československé státnosti byla vidět i z olešnického náměstí a hloučky lidí se dohadovaly, zda její vztyčení nebude důvodem represí okupantů.

Z dálky viditelná vlajka pochopitelně pozornosti ustupujících Němců neunikla, Němci se však omezili na několik výstřelů na tuto vlajku ze silnice „Za Stráží“. Po osvobození Olešnice se československých vlajek a rudých vlajek, které vítaly Rudou armádu, objevilo na náměstí i v ulicích Olešnice hned několik desítek. Československá vlajka po šesti letech okupace se tak do Olešnice vrátila jako symbol samostatné republiky.

V letošním roce, roce 100. výročí vzniku samostatného Československa, rozhodla rada města vztyčit symbolicky pod vrcholem kopce Kopaniny u rozhledny na prahu květnových dnů stožár s českou vlajkou, který má připomenout tuto výše uvedenou událost. Česká vlajka zde bude umístěna až do 28. října, kdy v roce 1918 byla vyhlášena na troskách rakouské monarchie Československá republika.

Konec války a slavnostní shromáždění na olešnickém náměstí zaznamenal na barevných fotografiích křtěnovský občan Josef Bartoš. Fotografie ke zveřejnění pak poskytnul jeho příbuzný pan MUDr. Antonín Pučálka. Samostatnou přílohou k tomuto článku jsou nejenom tyto fotografie, ale i dochovaný záznam událostí z pera olešnického kronikáře.