Vydáno dne 2. 10. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková149x přečteno

V pátek 28. září se uskutečnil v Olešnici již tradiční Svatováclavský historický jarmark. Barevná podívaná v historických kostýmech šermířů, střelců, kouzelníků a zpěváků. Václavský jarmark si za svoji historii získal pozornost návštěvníků, také trhovců a především dětského publika. To mělo v letošním ročníku program jarmarku rozšířen o vystoupení divadla ve farním komunitním centru Rafael.

Návštěvnost překvapila i samotné pořadatele, stejně jako nečekaný zájem návštěvníků o den otevřených dveří v základní škole, který se konal v sobotu 29. září. Řada místních absolventů, ale také absolventů školy z okolních obcí se měla možnost seznámit se vším novým, co se ve škole za posledních několik roků a měsíců událo. Slova uznání jsou jistě potěšitelná, podstatné ale je, že současní žáci i ti, co budou školu teprve navštěvovat, mají pro výuku kvalitní prostředí.

Základem komunitního života v Olešnici je spolkový život a činnost spolků pro veřejnost. Právě spolkům byla věnována výstava v Orlovně. Také o tuto výstavu byl mimořádný zájem a je třeba těm, kdo prezentaci připravili, poděkovat. Myslivecké sdružení, Sbor dobrovolných hasičů, rybáři a FC Olešnice navíc prezentovali svoji činnost i mimo výstavu na střelnici, hasičské zbrojnici, na rybníku Sekera a na fotbalovém hřišti.

Své publikum si našly také komentované prohlídky v kostele sv. Vavřince, otevřená muzea a vysazení dvou lip svobody.

Vyvrcholením celého svátečního víkendu bylo setkání občanů, rodáků a absolventů ZŠ v sále kulturního domu v sobotní večer. Při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného státu byly uděleny plakety města za zdravotnictví a školství, za podíl na rozvoji města a za spolkovou činnost. S důrazem na výročí pak město vydalo pamětní medaili – minci, kterou společně s pamětním listem obdrželi zástupci olešnických spolků, olešnických zaměstnavatelů, římskokatolické církve, provozovatelů turistických atraktivit města, městského úřadu, olešnických škol a zastupitelstva.

Ve spolupráci s našimi staršími spoluobčany při promítání historických filmů a při použití letos zdigitalizovaných záběrů z těchto filmů a stovek archivních fotografií byl v uplynulých měsících připraven dokumentární film. Tento film nese název „Olešnické století“. V kontextu s historií naší země se divák dozví o řadě událostí spojených s životem předchozích pěti generací. Film vznikl především jako dokument určený žákům základní žákům pro výuku dějepisu a vlastivědy, ale zcela jistě zaujme i dospělé diváky. O tom konečně svědčil zájem diváků při premiéře promítání filmu v sále kulturního domu. Film na DVD je možné zakoupit v infocentru města, jeho textovou a fotografickou předlohu obdrží všichni olešničtí čtenáři jako přílohu Olešnického zpravodaje. Také tato příloha nese název „Olešnické století“.

Pořadatelé věří, že se Olešnice důstojně připojila k měsíci národních oslav ke 100. výročí vzniku samostatného státu a že i občané města Olešnice měli možnost si takto významnou událost připomenout.

Závěrečnou akcí měsíce národních oslav 100. výročí vzniku republiky bude lampionový průvod s ohňostrojem, který bude uspořádán v pátek dne 26. října od 18 hodin z náměstí k areálu chovatelů.