Vydáno dne 8. 6. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D231x přečteno

V závěru měsíce června otřásla celou naší zemí zpráva o řádění tornáda v několika obcích okresů Břeclav a Hodonín. Škody v řádu miliard korun napáchal tento živel během několika málo minut, aby jeho následky pak obyvatelé v tomto území odstraňovali celé měsíce. Zvláště smutnou zprávou byla ta o obětech na životech. Naopak potěšitelnou informací je velká solidarita občanů této země, ke které se připojila i řada olešnických. Organizaci pomoci převzaly složky integrovaného záchranného systému a často spontánně a neorganizovaně přijely pomáhat do postižených oblastí stovky a tisíce dobrovolníků. To samozřejmě s sebou neslo řadu bezpečnostních rizik a potíže v zajištění dopravy. Proto již po několika dnech informoval Jihomoravský kraj o způsobu následné pomoci na Břeclavsku a Hodonínsku. Materiální pomoc byla v omezeném množství i skladbě žádána několik prvních dní, naopak finanční pomoc je vítaná od počátku pomoci dlouhodobě. V následujících dnech a týdnech je možné, že budou vyzváni olešničtí hasiči k výjezdu v rámci cyklické obměny zasahujících jednotek organizovaných ředitelstvím Hasičského záchranného sboru. Vlastní dobrovolnickou pomoc na místě je třeba předem dohodnout na kontaktních místech tak, aby nedocházelo ke komplikacím v organizaci pomoci.

Rada města ve své kompetenci schválila finanční dar do postižené oblasti ve výši 20 tis. Kč, návrh další finanční pomoci bude předložen na zářijovém jednání zastupitelstva. S organizací zaslání materiální pomoci se s ohledem na sdělení krizového centra nepočítá, preferovány jsou finanční dary. Protože se od počátku organizované pomoci zapojila do celostátních sbírek řada spoluobčanů, je potřeba všem za tento projev solidarity s postiženými poděkovat.

Město Olešnice bylo v minulosti také postiženo živelnými pohromami, a to dokonce i tornádem, byť mnohem menšího rozsahu a s mnohem menšími škodami. Přesto však i olešničtí spoluobčané tehdy byli adresáty pomoci od lidí, firem a institucí z celé České republiky. Proto je na čase tuto tehdejší pomoc alespoň částečně vrátit.