Vydáno dne 15. 6. 2004 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 6x přečteno

Také letos tomu není jinak a naši žáci dosáhli v soutěžích mnoha pěkných výsledků. Zvláštní pozornost si zaslouží hned celá řada úspěchů v okresních i krajských kolech, kterých dosáhl jediný žák – Václav Plíhal z 9. ročníku. Z přehledu jeho výsledků je patrná pozoruhodná všestrannost tohoto žáka: Biologická olympiáda – okresní kolo 1. místo, krajské kolo 1. místo. Matematická olympiáda – okresní kolo 1. místo, krajské kolo 1. místo. Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo 1. místo, krajské kolo 4. místo a postup do celorepublikového kola. Chemická olympiáda – okresní kolo 2. místo, krajské kolo 6. místo. Dějepisná olympiáda – okresní kolo 1. místo, krajské kolo 9. místo. Přírodopisná a zeměpisná soutěž ke Dni Země – okresní kolo 1. místo. Fyzikální olympiáda – okresní kolo 5. místo. Václavovi je jistě třeba k jeho úspěchům pogratulovat a poděkovat mu za vzornou reprezentaci naší školy a města na úrovni okresu i kraje.

Pěkných výsledků dosáhli i další naši žáci. Společně s Václavem Plíhalem se v okresní soutěži ke Dni Země na 1. místě umístili Štěpán Sedlák a Jan Novotný. V okresní soutěži Mladý zahrádkář obsadila Markéta Kohoutová 1. místo a Veronika Tomanová 4. místo. V okresním kole biologické olympiády skončil Štěpán Sedlák na 4. místě. V soutěži ve skoku vysokém Kunštátská laťka se umístil Tomáš Kozel na 4. místě. V okresním kole olympiády z němčiny obsadila Kristýna Slavíčková 3. místo a Šárka Neméthová 5. místo. V okresním kole olympiády z angličtiny skončila na 4. místě Lenka Křížová a na 5. místě Jiří Roun. V okresním kole matematické olympiády se umístila na 5. místě Tereza Štaudová a v okresním kole zeměpisné olympiády stejné místo obsadila Markéta Kohoutová.

V okresním kole Pythagoriády pro 5. ročník shodně skončili na 5. místě Vojtěch Novotný a Lukáš Janča. V soutěži z chemie o Pohár Heyrovského obsadila 4. místo Veronika Švábová, 5. místo Marie Synková a 6. místo Helena Balcarová. V okresním kole olympiády z fyziky se umístil na 6. místě Miroslav Balcar a v okresním kole olympiády z chemie stejné místo obsadila Hana Hašková.

Všem žákům i jejich vyučujícím patří poděkování za vzornou přípravu a reprezentaci.

V průběhu jarních měsíců se naši žáci zúčastnili tradičně úklidu lesoparku Pod Skalkami, tentokrát rozšířeného i o úklid dalších lokalit Olešnice.

Vyučující společně se žáky připravili kulturní pásmo ke Dni matek. Je možno konstatovat, že poměrně rozsáhlý program přilákal početné publikum a podle ohlasů se líbil.

V dubnu jsme uspořádali pro naše žáky besedu se zrakově postiženými spoluobčany. Během dopoledne měli možnost poznat život těchto lidí postupně žáci skoro všech ročníků naší školy. Byla to pro ně jistě užitečná zkušenost.

Proběhl také sběr starého papíru. Vzhledem k tomu, že byl v tomto školním roce sběr pouze jeden, množství odvážených balíků bylo opravdu úctyhodné.

V současné době probíhají poslední přípravy na soutěžně kulturní dětské odpoledne, které proběhne 29.5. na zahradě KD. Půjde o dodatečné připomenutí vstupu ČR do EU, oslavu nadcházejícího Dne dětí a vlastně i slavnostní otevření nově vybudovaného přístřešku na zahradě KD.

V plném proudu jsou i školní výlety. Po jejich absolvování čeká na všechny žáky lehkoatletický Pohár starosty Olešnice, který se uskuteční 7. a 8. 6. ve sportovním areálu u koupaliště. V období 11. - 20. června budou poznávat život, kulturu a prostředí cizího státu žáci 8. a 9. ročníku. Počtvrté je pro ně připraven zájezd do Chorvatska, tentokráte na ostrov Rab. Ve středu 30. června bude školní rok slavnostně zakončen v sále kulturního domu. Součástí programu bude již počtvrté předání poháru generála Škarvady nejlepšímu absolventovi opouštějícímu školu. Vzhledem k výše zmíněným výsledkům v soutěžích nebude letos zřejmě výběr nijak zvlášť složitý…

V průběhu letních prázdnin proběhnou v budově školy běžné opravy a údržba a především velký úklid. Hlavně ale s nadějí čekáme, že budou dokončeny práce na nové tělocvičně a že bude dobudováno i nové hřiště s umělým povrchem za budovou školy. Věříme, že začátek nového školního roku bude znamenat zahájení provozu obou těchto sportovišť.