Vydáno dne 6. 9. 2021 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 21x přečteno

Tak se naši žáčci dočkali – od 1. září mohou opět zasednout do lavic základní školy. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci  a vzhledem k souvisejícím opatřením však není ani tentokrát návrat po prázdninách standardní.

 

Zpřísněná hygienická pravidla ukládají žákům, rodičům i zaměstnancům školy povinnosti, které je třeba dodržovat. Jedná se o pravidla týkající se nošení ochrany dýchacích cest, pravidla dezinfekce rukou i povrchů, organizace každodenního provozu školy a v neposlední řadě se jedná o testování žáků antigenními testy v prvních dvou týdnech školního roku. Žáci se budou zatím testovat ve třech termínech a výsledky testů rozhodnou o režimu, ve kterém budou školy pokračovat od 13. září.

 

Nejdůležitější zásady a pravidla testování a další hygienická opatření jsou zveřejněna na školních webových stránkách. Žádám rodiče, aby se s nimi seznámili a aby je oni i žáci dodržovali. Jen tak se totiž můžeme přiblížit návratu k co nejběžnějšímu chodu školy.

 

Zpřísněná opatření se týkají i mateřské školy, zde jde ale především o standard úklidu a hygieny ploch a pravidla vstupu rodičů do budovy.

 

Závěrem ještě krátké ohlédnutí za ukončením loňského školního roku – nejlepším absolventem opouštějícím naši školu byl 30. června vyhodnocen Jakub Trmač. Jakubovi všichni dodatečně ještě jednou blahopřejeme.

Vladimír Hél