Vydáno dne 29. 3. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková131x přečteno

Přípravou pro zahájení stavby kanalizace na ulici Rovečínská bylo využití doby vegetačního klidu ke smýcení dřevin v „Halasově náhonu“, kudy povede trasa kanalizace. Další kácení dřevin proběhlo v lesoparku Skalky jednak v obecním sadu, jednak v prostorách lesoparku a okolí Obecního rybníka. Všechny pokácené dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou v rámci realizace projektu OPŽP „Obnova lesoparku Skalky“. O tom, v jakém stavu byly stromy na hrázi Obecního rybníka, svědčí fotografie. Odstranění pařezů na hrázi rybníka a úprava jeho dna budou řešeny stavebně při odbahnění rybníka plánovaného na závěr tohoto roku. Úklid terénu a odstranění zbytku větví v lokalitách, kde byly dřeviny káceny, proběhne po vyschnutí terénu v následujících týdnech.

Druhou, již v březnu zahájenou investiční akcí, je rekonstrukce toalet v kulturním domě, kde byly stavební práce zahájeny bouráním příček, obkladů a podlah. Práce budou probíhat do konce června tohoto roku. Jejich výstupem mají být kompletně zrekonstruované toalety v kulturním domě, které budou sloužit dalším generacím návštěvníků.

Další investiční akce jsou ve fázi projektových příprav a výběru dodavatelů. Aktuálně před dokončením je příprava rekonstrukce chodníků po instalaci nových rozvodů elektrické energie a veřejného osvětlení na ulici Obora.

Modrotisk