Vydáno dne 2. 4. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková59x přečteno

o školním příměstském táboru a zajištění vitamínů

KDE BUDOU DĚTI O PRÁZDNINÁCH?

Upozorňujeme rodiče, že stejně jako v loňském roce, i v letošních a příštích hlavních prázdninách bude organizován příměstský tábor pro žáky ZŠ a děti MŠ. Příměstský tábor pro žáky základní školy bude organizován v měsíci červenci, pro děti z mateřské školy pak v měsíci srpnu mino přípravný týden. Protože se jedná o akci finančně dotovanou z prostředků OP Zaměstnanost, budou rodiče povinně hradit pouze stravu. Zvažte proto, zda možnost umístit děti do příměstského tábora je pro vás jako rodiče či prarodiče vítanou možností, jak dětem zpestřit prázdniny a pro vás lépe plánovat zaměstnání a dovolenou. Přihlášky na tábor budou na školách k dispozici v květnu.

Denně vitamíny z jablíček

Na základě nabídky společnosti ZEAS Lysice, která pěstuje kolem Lysic jablka a tato jablka dále skladuje a distribuuje, rozhodla rada města umožnit konzumaci těchto regionálních jablíček dětem v základní a mateřské škole. Jedná se o pilotní projekt naší školy a společnosti ZEAS, kdy v průběhu měsíce března, dubna a května (kdy je zdrojů vitamínů zřejmě nejméně) umožnit dětem sníst několikrát do týdne pěkné jablíčko, případně pít mošt, které společnost ZEAS dodává s výraznou slevou. Jak se zdá z reálné praxe z měsíce března, je zájem mezi dětmi velký a po ukončení tohoto projektu rada města zváží společně se společností ZEAS o pokračování v dalších letech.