Vydáno dne 4. 5. 2022Vložil/a: Ivana Kozlová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠNICE ÚSPĚŠNÁ 

Není lepšího srovnání úrovně různých škol stejného typu, než výsledky přijímacích zkoušek absolventů a účast na soutěžích, kterých se zúčastní žáci více škol. Mnohaletou tradici mají olympiády žáků v okresních, krajských a celostátních kolech. Účast žáků a jejich výsledky v těchto soutěžích bývají součástí hodnocení a bonusem při přijímacím řízení na střední školy.

Úspěchy našich žáků

Po dvou velmi náročných covidových letech, kdy byla celá řada tradičních školních aktivit omezena nebo přerušena (pokud nebyla škola zcela uzavřena…), se práce vyučujících a jejich žáků vrací do standardnějších kolejí. U části žáků je třeba zvýšeného úsilí k zaplnění případných mezer ve znalostech a vědomostech z tohoto nelehkého období. To zajišťují jednotliví vyučující ve svých doučovacích kroužcích a hodinách.

O to větší máme radost z výsledků našich žáků, kteří školu i město reprezentují v nejrůznějších soutěžích a olympiádách. Nejenže se Covid na umístění našich žáků negativně nepodepsal, dá se dokonce říci, že výsledky máme lepší než před Covidem.

Některé olympiády sice ještě probíhají nebo teprve proběhnou, už nyní se ale můžeme pochlubit následujícími úspěchy:

Okresní kolo geologické olympiády1. místo A. Sýkorová, 2. místo K. Urbanová, 3. místo F. Palinková. V následném krajském kole 1. místo A. Sýkorová (a postup do celostátního kola!), 3. místo K. Urbanová.

Okresní kolo chemické olympiády1. místo V. Novotný, 2. místo F. Palinková, 3. místo A. Sýkorová. V následném krajském kole V. Novotný 1. místo.

Okresní kolo olympiády v němčině2. místo A. Sýkorová, poté v krajském kole 3. místo.

Okresní kolo dějepisné olympiády2. místo A. Sýkorová, v krajském kole pak 8. místo.

Okresní kolo biologické olympiády1. místo K. Horáčková, 3. místo T. Kovářová.

Okresní kolo olympiády v češtině1. místo K. Horáčková.

Okresní soutěž Přírodovědný klokan – 1. místo V. Novotný.

Okresní kolo matematické olympiády pro 9. třídy – 1. místo V. Novotný.

Okresní kolo Pythagoriády – ve svých kategoriích 2. místo F. Palinková, 2. místo V. Novotný, 3. místo A. Coufal.

Okresní kolo zeměpisné olympiády – ve svých kategoriích 2. místo A. Sýkorová, 3. místo V. Novotný, 3. místo Š. Krejčí, 3. místo A. Sýkora, všichni čtyři postup do krajského kola.

Okresní kolo fyzikální olympiády – ve svých kategoriích 3. místo M. Chybík, 3. místo V. Novotný, 4. místo F. Palinková.

(Pokud by měl čtenář dojem, že se některá jména ve výčtu úspěchů často opakují, tak se mu to nezdá…)

Všem úspěšným žákům jménem celé školy blahopřeji a vyučujícím, kteří s nimi pracovali, děkuji za pečlivou a důkladnou přípravu.

 Vladimír Hél

 

Společný školní projekt

Výzdoba prostor základní školy je samozřejmostí pro třídní kolektivy i jednotlivé učitele. Každý chce mít třídu pěknou, útulnou a dětem dělá radost, když vidí své výtvory na nástěnkách tříd i školní chodby.

Protože jsme ale dětem chtěli ukázat, že jejich výtvory mohou mít také přesah jiný než umělecký, přišli jsme s nápadem společného výtvarného projektu andělských křídel. Každý žák naší školy dostal předlohu pírka, kterou stačilo vybarvit podle vlastní fantazie a vystřihnout. Tvořivosti se meze nekladly, jediné zakázané byly konkrétní tvary nebo nápisy.

Když měli žáci hotovo, začala práce pro nás, a to nalepení pírek na pevnou kartonovou desku o rozměru 1,5 x 1,5m. Peříčka jsme pečlivě vybírali a kombinovali, aby byl výsledný efekt povedený. Doufáme, že se nám tím podařilo ukázat dětem, že nemusí být perfektní malíři či kreslíři. Když se jejich úsilí spojí, výsledný efekt za to stojí. Po vyvěšení dokončeného díla na schodišti mezi prvním a druhým patrem bylo krásné pozorovat žáky, jak k těmto andělským křídlům přicházejí a hledají to své pírko, kterým přispěli svou troškou do vínku. Snad v tomto díle časem spatří, co v něm vidíme my, a to důležitost, jedinečnost a originalitu každého z nich, které by ale vyšly vniveč, kdyby se nespojily v jeden cíl.

Iva Slavíčková a Milena Kselíková

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2022/2023

V pondělí dne 11. 4. 2022 se v ZŠ a MŠ Olešnice uskutečnil zápis do 1. ročníku. Byl pojat pohádkově, děti i rodiče u vchodu do školy vítal Mach s Šebestovou ze známé knihy Miloše Macourka a Adolfa Borna.

Děti procházely připravenými stanovišti a úspěšně plnily zadané úkoly.

Zapsáno bylo 24 žáků z Olešnice a okolních vesnic, což společně s loňskými odklady bude stačit na 2 první třídy.

Paní učitelky byly velmi spokojené s připraveností dětí k zápisu a na budoucí prvňáčky se velmi těší.

Leona Horáčková

Návštěva v mateřské škole

Žáci 1. třídy základní školy s paní učitelkou Horáčkovou navštívili předškoláky v mateřské škole. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 7. 4. 2022 na téma ,,Školáci čtou předškolákům“. Pro děti v MŠ si připravili pásmo básniček a zahráli pohádku ,,O veliké řepě“, do které zapojili i předškoláky. Velmi se zdařila reakce dětí na zvířátka v pohádce. Školáci přečetli ze Slabikářů a předškoláci ukázali znalost některých písmen. Setkání bylo velmi příjemné, děti si vzájemně vyměnily dárečky a školáci byli potěšeni, že se mohli do mateřské školy podívat.

Ludmila Musilová